Преглед на услуги

Memory
CPU
Storage
Transfer
Cloudians 1GB
Веќе од
$9.00 USD Месечно
1GB
1 Core
40GB SSD
2TBCloudians 2GB
Веќе од
$15.00 USD Месечно
2GB
2 Core
60GB SSD
3TBCloudians 4GB
Веќе од
$30.00 USD Месечно
4GB
2 Core
100GB SSD
4TBCloudians 8GB
Веќе од
$60.00 USD Месечно
8GB
4 Core
150GB SSD
5TB